Menu
 

Shop

Schemaritning

Dato: 14 nov. 2023

Språk: Svenska (på begäran kan kursen hållas på engelska)

Program: OrCAD Capture CIS/Allegro Design Entry CIS

Version: 2019 (17.4)

Material: Kursmaterialet är på engelska

Kurslokal: Huddinge – Stockholm (Eller digital via Teams)

Kurslängd: 1 dag

6.000,00 kr

Kategori:

Beskrivning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i schemaritning. Du kommer bl a att lära dig skapa schemasymboler, rita schemakonstruktioner både som flat- och hierarkisk design. Du kommer även att lära dig skapa varianthanteringar och generera BOM-rapporter. ​

Innehåll

 • Schemasymbolbibliotek
 • Placering av schemasymboler och ektroniskschema
 • Schemasymbolsökning
 • Arbeta med properties
 • Part Manager
 • Skapa PCB layout från Schema

Att läre sig

Efter denna kurs kommer du att lära dig följande:

 • Navigering runt i verktyget
 • Rita elektroniskschema med komponentplacering och ledning
 • Förstå anslutningsmodeller
 • Arbeta med part- och varianthantering
 • Skapa dokumentation och stycklista (BoM)
 • Synkronisera schema och PCB layout